Το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ανακοινώνει τη λειτουργία Ομίλων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας ανακοινώνει τη λειτουργία Ομίλων Δημιουργικότητας και Καινοτομίας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι Όμιλοι αποτελούν μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές μας να ασχοληθούν με γνωστικά αντικείμενα και θεματικές ενότητες, που ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντά τους ή ανιχνεύουν και αναδεικνύουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Όμιλοι σχεδιάστηκαν με στόχο:

  • να βοηθήσουν τον μαθητή να ανακαλύψει και να αναπτύξει δεξιότητες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας,
  • να εμπλουτίσουν το προφίλ του μαθητή και να συμβάλλουν στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία.

 Καλούνται οι  μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας, καθώς και των κοντινών σχολικών μονάδων να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη  29 Σεπτεμβρίου 2021. Υπενθυμίζεται πως κάθε μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) ομίλους. Η φόρμα υποβολής αίτησης επιτρέπει την επιλογή μέχρι τριών (3) ομίλων από τους οποίους οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) κατά σειρά προτεραιότητας εφόσον είναι δυνατόν.

Παρακαλούμε, σημειώστε πως ο τρόπος λειτουργίας και η εγγραφή μαθητών από άλλες σχολικές μονάδες θα εξαρτηθεί από τον τελικό αριθμό ενδιαφερόμενων μαθητών και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα

Διαδικασία δήλωσης και συμμετοχής:

  • Παρουσίαση Ομίλων: Οι μαθητές παρακολουθούν ενημέρωση από τους υπευθύνους των Ομίλων για το περιεχόμενο και τους στόχους κάθε Ομίλου.
  • Δήλωση συμμετοχής: Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τις επιλογές των Ομίλων και συμπληρώνουν την δήλωση, σημειώνοντας την 1η, 2η και 3η προτίμηση των μαθητών.

Ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων ανά Όμιλο είναι είκοσι (20). Ως εκ τούτου, αν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για έναν Όμιλο υπερβούν τον αριθμό αυτό, θα ληφθεί υπόψη η σειρά προτεραιότητας της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική σύνθεση κάθε ομάδας συμμετεχόντων οριστικοποιείται κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης του σχολείου.

Αρχή φόρμας

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσουν εννέα (9) Όμιλοι Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας και τέσσερα (4) τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) ομίλους εβδομαδιαίως και ενθαρρύνονται να δηλώσουν τρεις (3) εναλλακτικές επιλογές κατά σειρά προτίμησης, καθώς η υλοποίηση των ομίλων εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες.

Οι μέρες και οι ώρες υλοποίησης των ομίλων, είναι προτεινόμενες.

Θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με τους μαθητές.

Δείτε τους Ομίλους

1. ΟΜΙΛΟΣ: «Χτίζοντας τη σχέση με το Θεό και τους ανθρώπους»

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:   ΤΣΙΑΓΚΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ 01 Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Τετάρτη Ώρα 13.15-14.45 Τόπος διεξαγωγής: Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας Οι τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος: Α΄

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »

2. « Ξόρκια και Απίθανες Ιστορίες, Πώς να μην βραχυκυκλώνετε».

Όμιλος Σχολικής Διαμεσολάβησης και Αφήγησης Ιστοριών Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Δίμιζα Κυριακή, ΠΕ02 Ημέρα διεξαγωγής και ώρα διεξαγωγής: : Παρασκευή 13.15-14.45 Τόπος διεξαγωγής: Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας Οι

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »

5. ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΕΣ, ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΑΝΝΑ ΚΑΠΡΑΛΟΥ, ΠΕ02. Ημέρα διεξαγωγής και ώρα διεξαγωγής: : Παρασκευή 13.15-14.45 Τόπος διεξαγωγής: Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας Οι τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος: Α΄

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »

6. ΟΜΙΛΟΣ «Μαθηματικά μπερδέματα: Υπάρχει βοήθεια»;

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Σμέρλας Κωνσταντίνος ΠΕ 03 -Μέντη Σταυρούλα ΠΕ 03 Ημέρα και ώρα διεξαγωγής: Παρασκευή 13.15-14.45  Τόπος διεξαγωγής: Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας Οι τάξεις που απευθύνεται

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »

7. ΟΜΙΛΟΣ: «ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΩΣ ΑΘΛΗΜΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ»

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κακαλέτρης Νικόλαος ΠΕ 11 Μέγιστος αριθμός μαθητών: 20 Ημέρα διεξαγωγής: Τετάρτη 07.30-8.10 & Παρασκευή 07.30-8.10 Τόπος διεξαγωγής: Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας Οι τάξεις που

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »