ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1

ΗΜΕΡΑ

 

Παραθέτουμε προς διευκόλυνσή σας για ανάγνωση ή/και εκτύπωση το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων του Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας-Ιουνίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ…

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΕΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο