Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο μάθημα της Μουσικής

ΗΜΕΡΑ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής Γυμνασίου 

Διδακτικό σενάριο 

Δημι        Δημιουργός: Μαρία Νικητοπούλου, 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καλαμάτας, ΠΕ 79.01

ΕπιμΕ      Επιμορφωτής:  Δρ. Αντώνης Κωνσταντινίδης, ΠΕ 79.01

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟ»

 

26-1-2022 Τελικό Σενάριο στα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΝΕΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο