ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου Το

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »

Σχέδια δράσης

Άξονας Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Διευθύντρια Άξονας Σχέσεις σχολείου – οικογένειας ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Άξονας Σχέσεις μεταξύ μαθητών μαθητριών και

Διαβάστε σχετικά με τον όμιλο »